Liên hệ

Liên hệ với Bluescuba tại địa chỉ dưới đây:

Địa chỉ: 20F3 Nguyễn Thị Định, Phú Hưng, Bến Tre, Việt Nam

SĐT: 0987676676 hoặc 0989767678

Website: http://bluescubaschool.com